Massage Therapieën

Bij massage staat de aanraking van en het werken op en met het lichaam centraal. Hierdoor worden blokkades aangepakt en afgevoerd, of deze zich nu op het lichamelijke en/ofenergetische vlak bevinden. Spierspanning, houding en huidconditie zijn voorbeelden waarin zo’n blokkade zich in het lichaam kan manifesteren.

Ik heb in de jaren dat ik nu bezig ben me een uitgebreid arsenaal van massagetechnieken eigen gemaakt.
En daar ga ik in door. Zo zijn er de laatste jaren onder andere de ‘van Dorn’ methode en de stempelkussen massage bijgekomen.
Op het gebied van de Ayurveda (de oud Indiase genees-, leefwijzen) blijf ik me verder verdiepen.

De volgende technieken pas ik, al dan niet integraal, toe:

Klassieke Massage

Dit is de massagevorm welke ook wel bekend is onder de naam Zweedse massage. Deze massagevorm kan ingezet worden ter ontspanning maar veelal ook als er spieren en dergelijke vastzitten en losgemaakt mogen worden. Veelal wordt hierbij gewerkt met (warme) olie.

Intuïtieve massage

Via diepe en lichte massagetechnieken, visualisaties en ademhalingstechnieken worden recente of oude blokkades aan het licht gebracht. Hierbij volg ik mijn intuïtie en pas die technieken toe die op basis van mijn inzicht en ervaring het beste effect resulteren.

Ayurvedische massage

Bij deze massage wordt gewerkt aan het in balans brengen van de gehele mens. Het lymfesysteem heeft bij deze methode extra aandacht. Er wordt gewerkt op Marma punten (lees spanningspunten) waar middels subtiele technieken de spanning losgelaten kan worden en de ontspanning kan komen.

Hawaiiaanse 4-handen massage

Met een collega geef ik de traditionele 4 handen massage. Deze ’total body’ massage werd in de traditie vooral gegeven om alle ziekte-, en ziekteprocessen los te masseren. In de hedendaagse praktijk wordt deze soms ter ondersteuning van een specifiek stuk als therapie toegepast. Maar ook veelal ter ontspanning om los te laten wat los gelaten mag worden.

Energetische massage

Een mix tussen energiewerk en één of meerdere massagetechnieken.

Reflexologie massage

Dit is een techniek waarbij op de handen en/of de voeten bepaalde punten (die overeenkomen met delen van het lichaam) gestimuleerd of getemperd worden. Door druk uit te oefenen op speciale reflexpunten wordt er via de reflexbanen, die via de wervelkolom lopen, invloed uitgeoefend op onder meer zenuwen en spieren van het hele lichaam. Zo kan je op een hele andere plek dan de eigenlijke aandoening toch effectief behandelen.

Acupressuur massage
De massage werkt op de acupressuur punten over het hele lichaam. De basiskennis van deze massagevorm komt uit China. Ik pas deze veelal in een totaal massage toe waarbij ik zo nodig een of meer acupressuur punten specifiek behandel.
Kristallen massage

Al dan niet in samenhang met andere behandelvormen, werk ik met kristallen samen. In mijn behandelkamer heb ik een uitgebreid assortiment van kristallen. Elk heeft weer zijn eigen kracht en werking. Deze kan ik op het lichaam plaatsen of in de nabijheid daarvan zodat ze hun ondersteunende werk kunnen en mogen doen. Het is echter altijd ondersteunend. De cliënt zelf en zijn/haar keuzes staan altijd voorop.

Klankmassage

Door klankschalen, Rainstick, oceandrum, sjamanentrom, stem, etcetera gemasseerd worden. Eventueel gecombineerd met kristallen werk ik aan een ander stuk heling. Via het gehoor, maar vooral ook door de trilling – de klankschalen staan op of nabij het lichaam en met de overige klanken loop ik rond de behandeltafel – wordt gewerkt op een andere staat van bewustzijn. Deze massage kan én therapeutisch maar ook ontspannend ingezet worden.

Zwangerschapsmassage voor aanstaande moeders
Zwanger zijn is voor de meesten prachtig maar kan ook wel enig hinder opleveren. Deze hinder ontstaat doordat het lichaam van de moeder een complete verbouwing ondergaat om ruimte te bieden aan de kleine of kleinen. Daarnaast gaat er nogal wat groeien. Bij de een meer naar voren dan bij de andere maar zwaar is het wel. De verbouwing en het extra gewicht kan er voor zorgen dat er klachten ontstaan aan rug, bekken, nek, schouders, etc. Een massage kan hier verlichting en vooral ook ontspanning in geven. Daarnaast is massage een unieke kans voor de ontmoeting met de ongeborene.

Ondersteunende behandelvormen

Moxa

Moxa is een kruid gemaakt van bijvoet ofwel artemisa. Wanneer je moxa brand komt er warmte vrij die dezelfde trillingsfrequentie heeft als het lichaam.

Door moxa in de buurt van een acupunctuurpunt te branden kun je energie aan het lichaam toevoegen en de lichaamsenergie opwarmen. Moxa is een gedroogd kruid. Het geeft bij verbranding een doordringende warmte. Daardoor kunnen punten worden gestimuleerd.

Cupping

Cupping is een zuigtechniek die binnen de oosterse geneeskunde (o.a. Shiatsu) veelvuldig wordt gebruikt en werd ontwikkeld om toxines (gifstoffen) en spierkrampen vanuit diepere lichaamsweefsels naar het huidoppervlak te trekken. Lichaamscellen gebruiken zuurstof en geven koolstofdioxide af.

Wanneer lichaamsenergie geblokkeerd raakt, functioneert een cel minder goed en hopen de gifstoffen zich op. De pijn die we ervaren impliceert een blokkade in de energiestroom van gelijk welk deel van het lichaam. In de oosterse geneeswijzen worden cups gebruikt om de energiebanen (meridianen) en de acupressuurpunten van het lichaam mee te behandelen waardoor pijnen worden verzacht en allerlei ziektes worden bestreden.

Neem contact op of maak direct een afspraak

Heeft u vragen over de behandelingen van Zinnith?
Neem dan gerust contact op voor meer informatie of maak gelijk een afspraak.