Oosterse invloeden

De bioresonantie therapie gaat ervan uit dat het menselijk lichaam als zender en ontvanger op kan treden van elektromagnetische trillingen. In de bioresonantie therapie worden deze afgifte en opname van trillingen gebruikt voor de diagnose van de energetische toestand, het testen van medicamenten etc. en voor de behandeling.

Het pentagram of pentakel is een vijfpuntige ster en een van de oudste symbolen ter wereld: het werd reeds meer dan 4000 jaar voor Christus gebruikt. Het pentagram kan staan voor het evenwicht van de vijf elementen. In NEI is het vitaliteits- model hieruit ontstaan.

Als aardse elementen gelden in de Westerse wereld (afgeleid uit deze Griekse filosofie):

 • Water
 • Aarde
 • Vuur
 • Lucht
 • (Hout)

In de Griekse filosofie was er ook sprake van een ander vijfde element. Dit vijfde element ether was echter geen aards element maar zorgde voor de beweging van de hemellichamen. De Grieken waren er van overtuigd dat alles was opgebouwd uit deze elementen. De elementen streefden elk een plaats in het universum na. Aarde was het zwaarste element en zat dus ook het laagst. Water was het element dat naar een evenwicht streefde dat net boven dat van de Aarde gelegen was. Lucht had een evenwichtsplaats die zich daar weer boven vond. Vuur, streefde naar een nog hogere evenwichtsplaats en dit kwam tot uiting door het stijgen van de vlammen. De ether daarentegen kon door een sterveling nooit bereikt worden. Deze was voorbestemd voor de goden.

Het traditionele Chinese model van de wereld – zoals de NEI die gebruikt – verdeelt de wereld in vijf elementen. Alles wat er is, is te vergelijken met een van deze elementen:

 • Aarde
 • Metaal
 • Water
 • Hout
 • Vuur

Het geheel wordt als voedende cyclus als volgt weergegeven:

 • Hout dringt in de aarde door.
 • Aarde zuigt water op.
 • Water blust vuur.
 • Vuur smelt metaal.
 • Metaal snijdt hout.

De elementen worden gezien als symbolen voor vijf opeenvolgende stadia van veranderingen, een proces dat zich telkens herhaalt, van generatie tot generatie. Op deze wijze wordt telkens weer de kringloop gesloten als een generatiecyclus.
De kwaliteiten van energie behorend tot de elementen worden als volgt weergegeven:

 • Aarde staat voor Celmetabolisme
 • Metaal staat voor Bio-energie
 • Water staat voor Constitutie
 • Hout staat voor Bio-fysiologie
 • Vuur staat voor Bewustzijn

Tijdens de intake worden alle vijf elementen onder de loep genomen.

Energie kan zich op deze vijf niveaus manifesteren:

 • via bewuste en onbewuste gedachten, dit staat in het element Vuur
 • via celinformatie, element Aarde
 • via yin en yang, onze meridianen energie, element Metaal
 • via onze constitutie, Water
 • via fysieke symptomen, Hout

Hoe werkt dit voor het menselijk lichaam?

Bewustzijn (vuur) geeft informatie door naar de cel en chromosomen. Deze cellulaire processen veranderen (aarde). Dit geeft een andere kwaliteit van energie en dit beïnvloedt via speciale energiebanen, meridianen (metaal) het gehele lichaam inclusief de organen. De constitutioneel zwakke organen hebben hier het meest te lijden van veranderingen in de energieproductie (water). Ook latente miasma’s kunnen geactiveerd worden. Dit leidt eventueel tot biochemische veranderingen en cellulaire veranderingen (medische diagnose). (hout)

Yin en Yang

Elk element bevat een yin en een yang gedeelte. Het element hout bijvoorbeeld bestaat uit een galblaas meridiaan en een lever meridiaan. Zo ontstaat er een eenheid die onlosmakelijk met elkaar verbonden is en elkaar kan beïnvloeden om zo een evenwicht in stand te houden. Yin en yang zijn Chinese begrippen. Yin en yang zijn de twee tegengestelde elementen van het universum.

Het universum, alles wat er is, dus ook wat er niet is, wordt TAO genoemd. De TAO is niet te kennen of te begrijpen, maar toont zich in twee tegengestelde waarden: yin en yang. Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad; beide begrippen bestaan alleen in relatie tot elkaar. Dit wordt duidelijk uit het volgende voorbeeld:

 • Yin wordt in verband gebracht met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat voor de vrouwelijke natuur.
 • Yang wordt in verband gebracht met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur.

Neem contact op of maak direct een afspraak

Heeft u vragen over de behandelingen van Zinnith?
Neem dan gerust contact op voor meer informatie of maak gelijk een afspraak.