Zenuwen

Beeldspraak voorbeeld: Nederland heeft als staat, net zoals een lichaam, een gedegen infrastructuur nodig om zo efficiënt mogelijk te functioneren. Dat functioneren is weer afhankelijk van dezelfde “principes” die ook in een lichaam goed of slecht kunnen doen.
Met beeldspraak zal ik u dit duidelijk maken. De wateroverlast van het voorjaar 1995 weet iedereen zich wel te herinneren, dijken stonden op springen, polders dreigden onder te lopen en evacuaties hebben toen plaatsgevonden. De ramp en de overlast zou vele malen groter geweest zijn als een belangrijk aspect in de gehele infrastructuur niet had gefunctioneerd.

“Natuurlijke energie” was er voldoende, militairen, hulpverleners en vele vrijwilligers stonden klaar, drainagemiddelen (de brandweer) en bouwstoffen waren voldoende aanwezig in den lande, inclusief het intellect (Psyche) om de problemen op te lossen, doch zoals gezegd, als een belangrijk aspect had ontbroken (de communicatie, telefoonverbindingen en dergelijke) dan waren er mogelijk duizenden mensen verdronken en was de schade vele miljoenen groter geweest.

Dit heel belangrijke aspect van goede communicatielijnen ter beschikking hebben is essentieel, ook voor een lichaam, om energie, drainage middelen, vitaminen, voeding en emoties op de juiste plaats te krijgen.Of beter gezegd er dient voor een continue communicatie of prikkeloverdracht te worden gezorgd.

Hoe komt het nu dat deze communicatie of prikkeloverdracht zo vaak verstoord is?

Neem contact op of maak direct een afspraak

Heeft u vragen over de behandelingen van Zinnith?
Neem dan gerust contact op voor meer informatie of maak gelijk een afspraak.